Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen

Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.

Lees meer...