Bestuur

Peter Fidder Voorzitter
Hubert Ruis Penningmeester
Bert van Bremen Voorzitter netwerkgroep producten voor de diervoederindustrie
Hubert Ruis Voorzitter netwerkgroep producten voor de veehouderij
Jan Akerboom Voorzitter PR Commissie
Wim Thielen Secretaris / Directeur verenigingssecretariaat
John Vonk Bestuurslid
Gelske Speerstra Bestuurslid