Members and VDDN want to contribute to a sustainable and healthy livestock.

 

Een tiental homeopathische diergeneesmiddelen zijn vanaf 6 oktober 2020 officieel toegelaten volgens de Regeling diergeneesmiddelen. Deze middelen zijn alle gepubliceerd in de Staatscourant. De onderstaande link verwijst naar dit artikel in de Staatscourant van 8 oktober jl..

In dit artikel is het proces van toelating helder beschreven. Er zijn twee lijsten. Een lijst met middelen , die wel een toelating (handelsvergunning) hebben gekregen. Een tweede lijst met middelen die geen toelating hebben gekregen. Voor de middelen die geen toelating hebben verworven, geldt een uitverkooptermijn tot 6 april 2021.

Actueel