Premixen

Premixen zijn voormengsels van toevoegingsmiddelen of mengsels van een of meer toevoegingsmiddel met voedermiddelen of water als drager. Ze zijn bedoeld voor verwerking in mengvoeders. Hier duidt de term “voormengsel” ook op.

De productie en het gebruik van voormengsels wordt gereguleerd door Verordening (EG) nr. 1831/2003. Een voormengsel is bestemd voor bijmenging in mengvoeder, voedermiddel of water door diervoederfabrikanten. Voormengsels zijn niet bedoeld om direct te voeren aan dieren.